ครอบฟัน และสะพานฟัน


การครอบฟัน คือ การครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหาย ถือเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหายจากการแตกหัก หรือฟันที่ได้ผ่านการรักษารากฟัน สามารถทดแทนฟันจริง หรือเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวฟัน โดย ทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้น ๆ ด้วยวัสดุประเภทต่างๆ อาจทำจากโลหะล้วน ทั้งซี่ด้วยวัสดุเซรามิคล้วน (all ceramic) หรือทั้งโลหะและเซรามิค (PFM) เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงาม เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานดีดังเดิม มีความติดแน่น โดยสามารถปรับสี ให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้

ประโยชน์ของครอบฟัน

นอกจากจะช่วยให้ฟันที่มีปัญหาแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยว และยืดอายุการใช้งานของฟันได้แล้ว การครอบฟันยังมีข้อดีอื่นๆ ที่ช่วยในการรักษาปัญหาของฟันประเภทต่างๆ ได้อีก เช่น

• ช่วยแก้ปัญหาฟันผุขนาดใหญ่ ที่เนื้อฟันเหลือน้อยจนไม่สามารถรักษาโดยการอุดฟันได้

• ช่วยแก้ปัญหาฟันบิ่น ฟันแตก ฟันหัก โดยเฉพาะฟันหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยทำให้ฟันสวยงามและเสริมความมั่นใจมากขึ้นได้

• ช่วยแก้ปัญหาฟันกรามร้าว ที่อาจเกิดปัญหาฟันกรามแตกได้ในอนาคต

• ช่วยแก้ปัญหาสีหรือรูปร่างของฟันที่ไม่สวยงาม

• ช่วยเป็นเครื่องมือเสริมในการทำรากฟันเทียม การรักษารากฟันและการทำสะพานฟัน ทำให้การรักษาสมบูรณ์ และทำให้การสบฟันดีขึ้นด้วย


สะพานฟัน คือ การทำฟันปลอมแบบติดแน่นรูปแบบหนึ่ง โดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม และทำการใส่ฟันเทียมทดแทนบริเวณช่องว่างฟันที่หายไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันบิ่น แตก หัก ร้าว หรือถูกถอนออกไป ทำให้ฟันกลับมามีรูปร่างสวยงามและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ประโยชน์ของสะพานฟัน

ประโยชน์ของสะพานฟันนั้นมีส่วนช่วยในหลายๆ ด้าน เช่น

• ด้านความสวยงาม ให้คุณสามารถกลับมายิ้มและพูดคุยได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง และช่วยทำให้คงสภาพรูปหน้าเดิมเอาไว้จากการสูญเสียฟันได้แล้วทำให้กระดูกขากรรไกรที่มีหน้าที่รองรับช่องปากและโหนกแก้มมีรูปร่างที่ผิดปกติไปจากเดิมได้

• ด้านการใช้ชีวิต มีส่วนช่วยกระจายแรงบดเคี้ยวจากฟันที่เหลืออยู่ ไม่ให้รับภาระในการบดเคี้ยวอาหารมากจนเกินไป อีกทั้ง ช่วยให้สามารถมีการบดเคี้ยวและการออกเสียงที่ดีได้ดังเดิมด้วย

• ด้านสุขภาพภายในช่องปาก การทำสะพานฟันจะช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ เพราะฟันมีครบคู่ทั้งบนและล่าง ช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ และช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังบริเวณช่องว่างของฟันที่สูญเสียไปได้เป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของการทำสะพานฟัน

แม้การทำสะพานฟันจะมีข้อดีและมีประโยชน์สำหรับคนที่สูญเสียฟันไปแบบถาวร แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างที่คุณควรรู้ไว้เกี่ยวกับการทำสะพานฟัน ดังนี้

• เนื่องจากไม่สามารถถอดออกได้ การทำสะพานฟันจะทำความสะอาดยากกว่าฟันธรรมชาติ หากดูแลความสะอาดไม่ดี อาจทำให้เกิดกลิ่นปากได้

• หากมีปัญหาในช่องปาก เช่น เหงือกอักเสบ จะไม่สามารถทำสะพานฟันได้ จนกว่าจะรักษาให้หายเป็นปกติก่อน

• การทำสะพานฟันจำเป็นต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงจนเล็กลง เพื่อให้เป็นฐานครอบฟันได้ ซึ่งถ้าใครคิดแล้วว่า ไม่อยากทำสะพานฟันเพราะจุดนี้ สามารถเลือกทำรากฟันเทียมทดแทนได้

วัสดุที่ใช้ทำครอบฟันและสะพานฟัน
1.เซรามิกผสมโลหะ (PFM)

เป็นวิธีการครอบฟันที่สามารถใช้ได้ทั้งกับฟันหน้าและฟันหลัง มีข้อดีคือสีสันของตัวฟันทดแทนนั้นมีสีเหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ

2. เซรามิกล้วน (All Ceramic)

ครอบฟันแบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง ทนทาน จึงเป็นรูปแบบการครอบฟันที่นิยมมาก โดยในอดีตจะใช้ครอบเฉพาะฟันหน้า แต่ในปัจจุบันเซรามิกมีความแข็งแรงค่อนข้างสูง จึงสามารถใช้ครอบฟันกรามหลังได้

3. แบบโลหะล้วน (Full Metal)

จะเป็นวัสดุที่เหมาะกับการครอบฟันกราม เพราะที่มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการบิ่นหรือแตกเหมือนวัสดุเซรามิก แต่มีลักษณะสีโลหะ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความสวยงามแบบธรรมชาติเท่าที่ควร