ฟันปลอมชนิดถอดได้


ฟันปลอมถอดได้ คือ ฟันปลอมที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไป รวมถึงเนื้อเยื่อข้างเคียง ทำจากโลหะเจือนิเกิล - โครเมียม ไททาเนียม หรืออะคริลิกเรซิน

ข้อดีของฟันปลอมถอดได้

• สามารถทดแทนฟันที่หายไปได้หลายๆ ซี่

• สามารถทดแทน และแก้ไข้กรณีที่มีเหงือก และกระดูกหายไปเป็นจำนวนมาก

• ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น

• ใช้กรณีที่ฟันหลักไม่แข็งแรง ทำฟันปลอมติดแน่นไม่ได้

• ใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอการรักษาอื่นๆ หรือช่วยประเมินความสวยงาม และการใช้งานของฟันปลอมติดแน่นได้

ชนิดของฟันปลอมถอดได้

• ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก ฟันปลอมชนิดนี้ใช้ในคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันไปทั้งปาก หรือเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ (โดยมากจะไม่เกิน 6 ซี่) ถ้าฟันธรรมชาติหายไปเพียงขากรรไกรเดียว จะเรียกว่าชุดฟันปลอมเดี่ยว (Single Denture)

• ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ใช้ทดแทนในกรณีที่ฟันธรรมชาติเหลืออยู่หลายซี่ทำได้ทั้งจากโลหะ เรียกว่าฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ ถ้าทำจากอะคริลิกเรซินจะเรียกว่าฟันปลอมบางส่วนถอดได้อะคริลิก หรือบางชนิดทำจากไนลอนที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน จะใช้ฟันปลอมชนิดไหนขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้ เศรษฐานะ และจุดประสงค์ของคนไข้รายนั้นๆ

• ฟันปลอมใส่ทันที ฟันปลอมชนิดนี้มักใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราว ในกรณีที่ต้องถอนฟันหลายซี่ หรือเป็นฟันปลอมถอดได้ระยะยาว ในกรณีที่ถอนฟันไม่กี่ซี่ทันตแพทย์จะทำการเตรียมฟันเทียมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำการนัดหมายคนไข้มาทำการถอนฟันร่วมกับการใส่ฟันปลอมทันทีภายหลังถอนฟัน ในวันที่ถอนคนไข้ต้องใส่ฟันปลอมตลอดเวลา และจะต้องมีการเติมฐานฟันปลอมภายหลังจากถอนฟันไปแล้ว 1 - 2 เดือน

• ฟันปลอมคร่อมราก ฟันปลอมมถอดได้ชนิดนี้จะมีส่วนของรากฟันธรรมชาติ หรือรากฟันเทียมร่วมกับส่วนยึดต่อ เพื่อช่วยยึดให้ฟันปลอมแน่นกระชับอยู่ในช่องปาก บางกรณีอาจมีแท่งโลหะยึดช่วยในการรองรับแรงจากการบดเคี้ยวร่วมด้วย