รีเทนเนอร์


รีเทนเนอร์ (Retainer) หรือเครื่องมือคงสภาพฟัน หรืออุปกรณ์ใส่หลังจัดฟัน มีหลากหลายแบบทั้งรีเทนเนอร์ใส รีเทนเนอร์แบบลวด รีเทนเนอร์แบบสี ๆ ที่เราจะเห็นกันทั้งสีชมพู น้ำเงิน แดง ราคาก็จะแตกต่างกันไป

รีเทนเนอร์จะทำหน้าที่คงสภาพฟัน ให้อยู่ เหมือนเดิมหลังจากจัดฟัน ไม่ให้ฟันเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม ซึ่งคนที่ถอดเหล็กจัดฟันออกแล้ว ต้องใส่รีเทนเนอร์ไว้อย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หากหลงลืม หรือไม่ใส่ใจ ไม่มีระเบียบวินัยในการใส่ ก็จะทำให้เกิดฟันล้ม ฟันเก ฟันห่างได้ ทำให้ต้องไปจัดฟันอีกรอบ เสียเงิน เสียเวลาซ้ำซ้อน ดังนั้นควรศึกษาให้ดีก่อน

รีเทนเนอร์มีกี่แบบแตกต่างกันอย่างไร

รีเทนเนอร์มี 2 แบบด้วยกัน คือ รีเทนเนอร์แบบใสและรีเทนเนอร์แบบลวด ซึ่งทั้งสองแบบก็มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกัน

รีเทนเนอร์แบบใส

ใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติ สามารถล็อคฟันไว้ทุกตำแหน่งให้คงสภาพดีกว่าแบบลวด แต่ถ้าไม่สวมทุกวัน ฟัน จะมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ใส่รีเทนเนอร์กลับไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเงินเสียเวลาไปทำใหม่ เพราะรีเทนเนอร์แบบใสแก้ไขไม่ได้ และในการทำความสะอาด รีเทนเนอร์แบบใสจะทำความสะอาดได้ยากกว่าแบบลวด และ เสี่ยงต่อการตกแล้วแตกได้นอกจากการใส่


ข้อดีรีเทนเนอร์แบบใส

คนอื่นไม่สังเกตเห็นเหล็กในปาก ทำให้ยิ้ม พูด สวยกว่าใส่แบบลวด

ข้อเสียรีเทนเนอร์แบบใส

คือ ความคงทนไม่เท่าแบบลวด และฉีกขาดได้ง่ายกว่า และมักจะมีน้ำลงอยู่ในรีเทนเนอร์ ทำให้เวลา
พูดรู้สึกรำคาญ

รีเทนเนอร์แบบลวด

รีเทนเนอร์แบบลวด สามารถเลือกสีหุ้มลวดด้านหน้าได้ตามใจชอบ หรือจะไม่หุ้มก็ได้เช่นกัน รีเทนเนอร์แบบลวดมีความคงทนกว่าแบบใส และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า หากเกิดอาการใส่แล้วหลวม ไม่กระชับ แน่น เกินไป ทันตแพทย์ก็สามารถแก้ไขได้ ไม่ต้องทำใหม่เหมือนแบบใส


ข้อดีรีเทนเนอร์แบบลวด

วัสดุทำรีเทนเนอร์แบบลวด มีความคงทน ไม่เสียหายง่าย และไม่มีปัญหาน้ำลายขังเหมือนรีเทนเนอร์ แบบใส จึงทำให้เวลาใส่รู้สึกสบาย

ข้อเสียรีเทนเนอร์แบบลวด

ทำให้ไม่มั่นใจเวลาจะพูด ยิ้มต่อหน้าคนอื่น เพราะจะเห็นลวดอยู่ในปาก และในบางครั้งลวดอาจจะ โดนเหงือกและกระพุ้งแก้ม ทำให้เกิดการระคายเคืองได้