รากเทียม


รากฟันเทียม (dental implant) คือ รากฟันเทียมที่ทำมาทดแทนรากฟันจริง ซึ่งผลิตจากวัสดุไททาเนียม titanium ที่ได้รับ การออกแบบเป็นพิเศษ เข้ากับร่างกายของคนเราได้ดี จึงสามารถฝังลงเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรากฟัน ช่วยทำให้ฟันเทียมติดแน่น รากฟันเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับ ทันตกรรมฟันปลอม,ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด รากฟันเทียม เป็น ฟันปลอม ที่ดีที่สุดคล้ายฟันธรรมชาติ ยึดติดแน่น ไม่ต้องถอดออก มีการตอบรับที่ดีกับ เนื้อเยื่อ เมื่อเวลาผ่านไปรากฟันเทียมจะยึดติดกับส่วนเดียวกับกระดูก ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด วิธีหนึ่งเลยทีเดียว

เข้ากับร่างกายของคนเราได้ดี จึงสามารถฝังลงเพื่อให้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องรากฟัน ช่วยทำให้ฟันเทียมติดแน่น รากฟันเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับ ทันตกรรมฟันปลอม,ครอบฟัน หรือ สะพานฟัน ที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

รากฟันเทียม เป็น ฟันปลอม ที่ดีที่สุดคล้ายฟันธรรมชาติ ยึดติดแน่น ไม่ต้องถอดออก มีการตอบรับที่ดีกับ เนื้อเยื่อ เมื่อเวลาผ่านไปรากฟันเทียมจะยึดติดกับส่วนเดียวกับกระดูก ปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด วิธีหนึ่งเลยทีเดียว